Köpvillkor

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive moms och rabatter. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Faktura

Betalning mot Klarna faktura med 30 dagars betaltid. Ingen fakturaavgift tillkommer. Du behöver inte lämna kortuppgifter och fakturan skickas via e-post eller hem till brevlådan.

Delbetalning

Du kan delbetala din faktura via Klarna konto. https://www.klarna.com/se/villkor/

Klarna Direkt

Med Klarna Direkt betalar du enkelt direkt i kassan med mobilt Bank-ID. Pengarna dras 1-2 dagar
efter att vi skickat dina varor. Aktivera tjänsten genom att logga in hos klarna.se och registrera ditt
konto.

Garantier och service

Om varan visar sig vara felaktig ska reklamation göras till info@beta.fodax.se Obligatoriska uppgifter vi reklamation är:

  • Namn
  • Telefon & epost
  • Batchnummer (9 siffrig nummerkombination som finns tryckt på påsen intill ”bäst före”
  • Beskrivning av reklamationen
  • Var köpet/upphämtning skett

Företaget tillämpar ingen smakgaranti.

Returer

Företaget tillämpar inget återtag av varor som reklamerats. Vid påvisad felaktighet ersätts kunden med motsvarande värde av produkten.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

Hantering av Personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig

Namn: Oy Snellman Ab

FO-nummer: 0181676-5

Adress: Granholmsvägen 1

Postnummer: 68600

Postanstalt: Jakobstad

Telefon: +358 6 7866111

E-post: tietosuoja@snellman.fi

Personuppgiftsbiträde

Företag: Oy Snellman Ab

Namn: Lena Holmberg 

Telefon: +358 44 7966 381 

E-post: tietosuoja@snellman.fi

Ändamål med behandlingen 

Syftet med detta register är att utnyttja registrerade personuppgifter när direktmarknadsföring används för att skicka information om Snellmankoncernens produkter till personen (kunden). Personuppgifter samlas in baserat på de uppgifter som kunden själv lämnar och i samband med telefonsamtal. Snellmankoncernen kan spela in telefonsamtal i syfte att förbättra sin kundbetjäning.

Oy Snellman Ab kan använda uppgifterna för att utveckla koncernens verksamhet, presentera produkter, förbättra produktsäkerheten samt för statistik.

Behandlingen av personuppgifter sker enligt i personuppgiftslagen fastställda ramar och kriterier.

Detta register över behandling innehåller uppgifter om vilka personuppgifter vi samlar in, enligt vilka principer vi behandlar dem samt vilka rättigheter kunden har att påverka behandlingen av sina uppgifter. Detta register över behandling gäller Oy Snellman Ab:s samtliga koncernbolag i Sverige. Till koncernen hör följande bolag i Sverige:

Snellman Sverige AB 556629-9763

Snellmankoncernen behandlar personuppgifter om kunden på det sätt som framgår av detta register över behandling samt enligt gällande lagstiftning. Läs därför noga igenom detta dokument. 

Grunderna för insamling och behandling av personuppgifter

Oy Snellman Ab eller dess ovan nämnda dotterbolag strävar efter att rikta sin marknadsföring till sådana målgrupper som gör att de produkter som koncernen dels säljer direkt till konsumenter, dels till butiker skulle bli mer kända. De insamlade personuppgifterna används för kommunikationen mellan kunden och bolagen i Oy Snellman Ab. Kommunikationen kan ske med nyhetsbrev, meddelanden som skickas per e-post eller andra elektroniska metoder som är avsedda för kommunikation. 

Omfattning av uppgifterna 

Uppgifterna som registreras omfattar samtliga eller vissa av följande personuppgifter: 

Kundens för- och efternamn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Lagringstid 

Personuppgifterna lagras endast så länge som de behövs för direktmarknadsföringen. 

Informationskällor 

Personuppgifterna består endast av de uppgifter som erhållits av kunden. 

Regelmässig överföring och överlämnande av uppgifter till länder utanför EU eller EES 

Oy Snellman Ab lämnar i regel inte ut uppgifter till parter utanför koncernen. Vissa av de externa tjänste- och programvaruleverantörer som företaget använder kan spara uppgifter i länder utanför EU eller EES.

Skydd för uppgifterna 

Dina uppgifter lagras på våra egna eller vår serviceleverantörs servrar som är skyddade med lämpliga skyddsåtgärder. De elektroniska uppgifterna är skyddade med brandvägg, användar-id och lösenord. 

Endast de anställda hos den personuppgiftsansvarige som behöver personuppgifter för att fullgöra sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna.

Automatiserat beslutsfattande 

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering, tillämpas inte inom Snellmankoncernen (artikel 22 i dataskyddsförordningen).

Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att få tillgång till de uppgifter som lagrats om henne eller honom-. En undertecknad skriftlig begäran ska tillställas registerbiträdet antingen i elektroniskt format eller per post. Om vi inte absolut säkert kan identifiera den som registrerar sig, ska hon eller han personligen infinna sig på Oy Snellman Ab:s huvudkontor på ovan nämnda adress eller på Carolines Kök AB, Svarvarvägen 4 B, 132 38 Saltsjö-Boo, under öppettiderna kl. 8.00–16.00. Den registrerade ska uppvisa giltig legitimation eller svenskt körkort och lämna en skriftlig begäran om att få tillgång till sina uppgifter som finns hos ett eller flera bolag i Snellmankoncernen.

Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter högst en gång om året utan kostnad. För varje ytterligare begäran som lämnas in under samma år tar vi ut en skälig avgift på ettusen (1000) kronor, utom om vi anser att den registrerades begäran saknar grund, varvid vi underrättar den registrerade skriftligt om grunderna till avslaget.

Den registrerade har rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga eller föråldrade personuppgifter samt rätt till dataportabilitet. Med stöd av artiklarna 18 och 21 i dataskyddsförordningen har den registrerade också rätt att begränsa behandling av personuppgifter och rätt att göra invändningar mot behandling.

Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av uppgifterna eller ge in ett klagomål om behandlingen av personuppgifterna till en tillsynsmyndighet.

Den registrerade har också rätt att förbjuda användning av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Användning av kakor 

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. En kaka är en liten textfil som sänds till användarens dator och sparas där. Kakor gör det möjligt för webbplatsadministratören att identifiera återkommande besökare på webbplatsen, underlätta inloggning på webbplatsen och sammanställa besöksdata. De ger oss respons som hjälper oss att hela tiden förbättra innehållet på webbplatsen. Kakorna skadar inte besökarens dator eller filer. Vi använder dem för att kunna erbjuda individualiserad information och service till våra kunder.

Användare som besöker vår webbplats och inte vill ge oss tillgång till ovan nämnda information, kan ställa inte sin webbläsare så att den inte tillåter kakor. Detta sker oftast via webbläsarinställningarna.

Tänk ändå på att kakor kan behövas för att en del av webbsidorna och tjänsterna ska fungera rätt.

Leveransvillkor – Upphämtning vid Fodaxbilen leveransplats 

Frakt

Leverans ske på förvald leveransplats (inga hemleveranser) och förutbestämd tid. Kunden ska infinna sig på leveransplatsen senast den angivna tiden. Det åligger företaget inga skyldigheter när kunden inte infinner sig. Kunden debiteras inte heller för order som ej hämtas ut.
Vid försening av leverans aviseras kunden via sms.

Ingen fraktavgift utgår vid upphämtning från Fodaxbilens leveransplats

Ångerrätt

Du har fram till leveranstillfället rätt att ångra din beställning utan extra kostnad.

Leveransvillkor – Hemleverans 

Leverans sker till din angivna adress enligt orderbekräftelsens angivna datum, kvällstid mellan 16.00-21.30. Är du inte hemma och kan ta emot din leverans, ställer budet produkterna utanför din dörr. Du får ett SMS till angivet telefonnummer med bild på varorna som bekräftelse

Leverans sker med frystransport från Fodax till terminal, från terminal sker transport med kylbil på kvällstid

Vid hemleverans gäller följande fraktavgift

Grundavgift för hemleverans*99
fraktfri gräns (kr)350
fraktavgift 129

*Grundavgift utgår oavsett storlek på order

Ångerrätt

Fram till och med tisdag före leverans finns möjlighet att avboka beställning utan extra kostnad. När beställning är plockad och lastad för leverans i Nässjö finns inte längre möjlighet att avboka. 

Klarna payment logos
s