Integritetspolicy

Inledning

Vi på Fodaxbilen bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

1.1 Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande
person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men
uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som
används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av
personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling,
vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

1.2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Snellman Sverige AB, organisationsnummer 556629-9763, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

1.3 Hur får Fodaxbilen tag på dina personuppgifter?

• När du registrerar dig på mina sidor på www.beta.fodax.se/fodaxbilen.
• När du gör beställning via telefon, 0380-91481
• När du skickar in ärenden till kundtjänst.

1.4 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Fodaxbilen behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, telefonnummer, epostadress, adress, i vissa fall personnummer, köphistorik och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

1.5 Varför behandlar Fodaxbilen uppgifter om dig?

• För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund
• För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster
• För att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra din upplevelse
• För att informera om nyheter som kan ligga i ditt intresse.
• För att hantera mina sidor på www.beta.fodax.se/fodaxbilen

1.6 När har Fodaxbilen rätt att behandla dina personuppgifter?

Fodaxbilen har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande
gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar
och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall
det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

1.7 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på Fodaxbilen samt Fodax Foder. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

1.8 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Fodaxbilen sparar dina personuppgifter tills dess att du som kund aktivt väljer att plocka bort dina
uppgifter. Detta gör du genom att skicka ett mejl till info@beta.fodax.se.

1.9 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Fodaxbilen värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i
övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

1.10 Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter
behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:
Rätt till tillgång: Fodaxbilen är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina
personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett
registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför
ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och
personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Fodaxbilen raderar dina personuppgifter utan onödigt
dröjsmål. I vissa fall kommer Fodaxbilen inte att kunna radera dina personuppgifter, i de fall då vi
måste uppfylla andra lagar och krav som ställs på vår verksamhet.
Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som
grundar sig på ett berättigat intresse hos Fodaxbilen.

1.11 När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.beta.fodax.se.

Den här integritetspolicyn gäller från och med 2020-04-28 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.

Klarna payment logos
s